Lite kuriosa om tomten:

Tomten har en lång historia och finns i olika utförande på en mängd platser i världen. Två stycken som har bidragit är författaren Viktor Rydberg med dikten ”Tomten” från 1881. Den andra är illustratören Jenny Nyström med sina fantastiska julkort på tomtar. Dessa två personer har i stor grad bidragit till den bild av tomten som vi har idag.

 

Det stora läskföretaget Coca Cola har även bidragit med att lansera tomten och då genom den svensk/finsk amerikanska reklamtecknaren Haddon Sundblom. Haddons far var från Åland och hans mor var svensk. Sundbloms tomte lanserades i Coca Cola reklamen på 1930-talet. Utan tvekan var det så att Sundblom hade blivit inspirerad av den nordiska tomtetraditionen.

 

 

Än en gång, ha det så gott över julen!

Nu ser vi fram emot ett innovativt 2020! 

 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR VI ER!