Om föreningen

I många år har jag haft en dröm om att få skapa ett museum där svenska uppfinnare är representerade. Intresset för uppfinningar har funnits inom mig sedan lång tid tillbaka. Problemlösningar i vardagen liksom världsomvälvande innovationer är lika betydelsefulla. Jag tycker att det känns viktigt att vi kastar ljus på våra svenska uppfinnare som har levt och på dem som lever idag.

Vi har all anledning att sträcka på oss och vara stolta över vår innovationshistoria. Våra barn och ungdomar är enorma tillgångar som behöver få näring och inspirationsmöjligheter. Ett museum som visar upp alla våra uppfinningar ger tillfälle till problemlösande tankebanor som i sin tur kan generera nya idéer hos framtida innovatörer. Jag bildade Föreningen Svenskt UppfinnareMuseum, i december 2006. och skapade därmed ett museum med över 250 svenska uppfinningar som vi visar upp och föreläser om.

– Ann Dohse

Ordförande i Föreningen Svenskt UppfinnareMuseum

 

ann-och-anders

 

.