Dolprop

mars 31st, 2017   •   Kommentarer inaktiverade för Dolprop   
Thomas Jemt

Thomas Jemt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppfinnaren Thomas Jemt, född 1963, har varit innovatör på heltid i över 20 år och har flera patent i sitt bagage. Några exempel är ett avancerat och väl etablerat system som håller tågväxlar isfria samt ett system som gör det möjligt att köra tåg under vintertid utan driftstörningar pga. isbildning runt bromsar och boggier. Han har även uppfunnit en snillrik rengöringsanordning för borttagning av graffitti på diverse ytor. Med andra ord är Thomas en riktig fena på innovationer! Och en av hans uppfinningar är just en Fena som har fått namnet Dolprop. Thomas fick idén till fenan när han studerade delfiners simteknik på Kolmårdens djurpark. Här kommer berättelsen om den geniala uppfinningen Dolprop.
 
dolprop logga

 

James Watt talade om en ”spiralåra” 1770. Robert Wilson testade första skruvpropellern 1828. John Ericson och Francis Smith patenterade skruv propellern i England år 1836, och i USA 1838-1839. 1839 lyckades ett 237-tons fartyg, uppnå en hastighet på över 9 knop med en 4-cylindrig, 1500 hk ångmaskin. Sedan slutet av 1800-talet, har propellern ansetts vara en stabil konstruktion. Endast marginella effektivitetsförbättringar har uppnåtts, tills nu.
 
Hur kan en delfin som väger ca 240 kg få upp en sådan hastighet på bara några meteratt den klarar att hoppa 6-7m. rakt upp? Den frågan ställde sig Thomas Jemt, serieinnovatör och serieentreprenör, då han var med barnen på delfinuppvisning i Kolmårdens djurpark. Vilket blev starten till de nu fantastiska Dolprop-patenten.
 
Dolprop Industries AB har sedan 2007 utvecklat ett antal patent som har flera olika möjliga tillämpningar bla. en manuell fena som ersätter åror, ett utbyteskit från propeller till fena för mindre elmotorer och en eldriven utombordare för mindre motorbåtar och som hjälpmotor till segelbåtar. Utombordaren bygger på FDP (Fluke Propulsion Device) teknik, vilket alltså är en efterlikning av naturens framdriftssystem i form av en fena. (En fullvuxen delfin som väger drygt 240 kg, utvecklar en effekt på endast 1hk, men kan accelerera till över 30 knop på endast ett fåtal meter.
 
Fenan utmärker sig med en hög verkningsgrad vilket i kombination med eldrift gör en utombordare till ett mer kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ till dagens konventionella bensindrivna utombordare
 
dolprop5
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tysta världshav och Hållbarhet!

Ett relativt okänt miljöproblem är det skadliga buller som en propeller orsakar. Havens däggdjur använder ljudsignaler för att navigera och kommunicera på långa avstånd och har extremt känslig hörsel. Handelssjöfarten orsakar idag kraftiga bullerstörningar över stora havsområden. Det orsakar både förvirring och troligen svår smärta hos djuren. Forskarna pekar på detta som en trolig orsak både till störd fortplantning och till de djur som oförklarligt simmar upp på land. Problemet uppmärksammas nu alltmer internationellt och opinionen växer. Dolprop är i stort sett ljudlös jämfört med en propeller. Det kan bli ett oväntat starkt argument för vår lösning.
 

Säkerhet

Fendrift är betydligt säkrare än propellerdrift, då fenans varvtal aldrig överstiger 60 rpm och endast består av mjuka delar tillskillnad från propellerns skärande blad. Fenan klarar även lättare grundstötningar utan att gå sönder. Den är också säker för badande runt båten. Linor och sjögräs etc. trasslar inte in sig i fenan eftersom det inte är en roterande rörelse. Dolprop kan med fördel även användas av räddningstjänsten, fendrift är det säkraste alternativet att undsätta nödställda vid olyckor.
 

Miljö

Med Dolprop minskar, förutom CO2-utsläpp också utsläppen av luftföroreningar. Fartygens bunkerolja är ett av de smutsigaste bränslen som används, ett stort oceangående lastfartyg släpper idag ut lika mycket luftföroreningar som 50.000.000 bilar. Aktionsradien vid eldrift ökas väsentligt, vilket marknaden efterfrågar. Vår konstruktion innebär att eldrift blir ett realistiskt alternativ inom sjöfarten. Detta möjliggör att marknaden för småbåtsägare också kan investera i miljövänlig teknik.
 
dolprop4
 
Dolprop kontakt
 
 
 
 

Share this article