Timmersaxen uppfanns av bondsonen Anders Bergman från Järvsö 1852-1933. Hans geniala uppfinning kom att underlätta mycket i det tunga skogsarbetet.

Anders Bergman startade upp sin verksamhet vid Väljeån i Välje (Hennan) . Där byggde han en smedja, verkstad, snickeri, såg, kvarn och även en kraftstation. Kraftstationen användes inte bara för Bergmans industri utan försörjde även hela byn med el.

Bergmans tjänster var eftertraktade i bygden och när han sedan kom ut med sin timmersax blev han känd vida omkring. Patent på sin uppfinning fick Bergman år 1893. I patentbrevet står följande beskrivning ” tångliknande gripverktyg för stockars fattande och dylikt”. Antalet handsmidda timmersaxar som sedan tillverkades av Bergman uppgick till ca 400 000 stycken!

I och med att skogsindustrin kom att mekaniseras mer och mer blev timmersaxen inte längre så aktuell och idag är den dessvärre tämligen ovanlig inom skogsnäringen.

Anders Bergman uppfann även andra produkter inom skog, flottning, jordbruk och vägar.

En förbättring av timmersaxen gjordes av A.O. Palm, detta fick han patent på den 12 oktober 1909 och det är så de flesta känner till den.

Anders Bergman – Timmersaxen