Alfred Nobel föddes i Stockholm 1833 och avled 1896 i Italien. Under sin levnad hann denne man med en hel del. Mellan 1850-1852 var Alfred Nobel i Amerika och arbetade en tid hos den berömde uppfinnaren John Ericsson.

1867 får Nobel patent på sina två uppfinningar dynamiten och tändhatten. Sedan uppfann han ett flertal andra uppfinningar, bland annat konstsilket och konstlädret.

Efter Alfred Nobels död kom en del av hans stora förmögenhet ligga till grund för Nobelpriset. Själva Nobelstiftelsen grundades 1900. De första Nobelprisen delades ut 10 december 1901. De första som fick det eftertraktade priset var Wilhelm Conrad Röntgen (fysik), Jacobus Henricus van´t Hoff (kemi), Emil von Behring (medicin), Sully Prudhomme (litteratur), Henri Dunant och Frédéric Passy (fred).

Alfred Nobel fick sista vilorum på Stockholms Norra begravningsplats.

Alfred Nobel – Dynamiten