Vatten i båten är ett dilemma. För att den inte ska sjunka måste man ösa ut allt vatten, som oftast sker för hand, vilket är ett mycket tidskrävande arbete. Det var just detta som fick Ralf Larson, att utveckla en fantastisk uppfinning som löser sådana problem. Länsman heter produkten och beskrivning på hur den ska användas finns nedan.

Ralf Larson har utvecklat uppfinningar större delen av sitt liv, bland annat har han varit med och startat ett tiotal hightech-bolag baserade på egna patent, varav flera har börsintroducerats.

För mer info: e-post: ralf.larson@swedecopter.se
eller tel: 0705-27 71 00

Ralf Larson