Christopher Polhem föddes 18/12 1661 på Gotland. Hans far hette Wulf Christopher Polhammar och hans mor hette Christina Eriksdotter Schening, hon var bördig från Vadstena och hennes far var Borgmästaren Erik Schening i Skänninge. 

Det kan nämnas att Polhems moster Susanna Eriksdotter Schening ligger begravd med sin man Anders Göthe i Vadstena Klosterkyrka. Deras son Johan Alexander adlades med namnet Götherhielm han var alltså kusin med Christopher Polhem som även han blev adlad för sina bedrifter.

Polhem räknas som en av våra största uppfinnare och mekaniker, bland hans mera kända uppfinningar är Polhemslåset, Polhemsknuten, Polhemskedjan och en klocka som visar tid, datum och stjärntecken.

Christopher Polhem verkade även i Östergötland, närmare bestämt vid Hällestad Storgruva men där gick det inte så bra utan han kom ihop sig med Hällestad bergsmän och fick bege sig därifrån. I ett brev som finns bevarat gjorde Polhem följande beskrivning av Hällestad bergsmän.

 

”Vad Gruvan och Bergslagen eljest anbelangar så skickar sig en part som om de hade varken någon Gud eller överhet att befrukta, i det de träta och svärja nere i gruvan ibland så bergen må rämna. Uti sina sysslor hava de ingen ordning utan träta och svärja vem som ska vara uppe, vem som ska gå till brottet och vem som ska göra det eller det. Gruvfogden akta de så mycket som en gammal hund efter han dricker sig drucken och ränner galen och är lika straffvärdig som en av dem.

 

In summo

Här sätter ingen den andre utan en är sin egen herre. Om söndagarna lägga de sig invid kyrkan, alla rum och hål fylla de, dricka, dundra och svärja och om natten ropa som gastar.

Gruvan står som på språng att gå under vatten förmedelst deras underslev. Bergsfolket är sig emellan så avoge och förhatlige att förrän han i det minsta vill vara någon annan till nytta, förr gör han sig själv tiodubbel skada.

 

In summo; ett förtretligare, hatfullare, försmädligare och förargligare folk skall näpperligen finnas under solen än vid Hällsta Bergslag.”


Christopher Polhem