Yvonne Dahlqvist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Dahlqvist heter kvinnan bakom uppfinningen GRAMMA. Ett brädspel som ökar på förståelsen i grammatik. Yvonne är född den 6 september 1962 i Arnäs församling, Västernorrland, hon är dotter till Berth Sören Jonsson och Yvonne Anette Jonsson. Eftersom att hon kommer från en familj där företagsandan var stor fick hon många goda råd och ett stort stöd från de sina, gällande utvecklingen av sin uppfinning.
 
Idén till hennes uppfinning började med att hon arbetade som lärare och undervisade sjätteklassare i svenska. Hon la märke till att i det läromaterial och i de uppgifter eleverna fick, så nådde inte grammatikförståelsen ända fram, eftersom många av eleverna inte fick godkänt.
 
Det var då Yvonne funderade på ett annat lärosätt än det traditionella, hon ville göra om, göra nytt och göra bra. Hennes dröm var att kunna inspirera barnen så att de skulle lära sig att förstå grammatik, på ett mycket roligare och lättare sätt. Det var därför hennes brädspel GRAMMAKUL kom till. Ett spel som lärde ut svensk grammatik på ett pedagogiskt och kanonenkelt sätt. Året var 1999 då hon utvecklade sitt första grammatikspel. Ett stort intresse från marknaden gjorde att hon vidareutvecklade sin uppfinning till att bli spelet GRAMMA, som finns både i svensk som engelsk version.

 
Spelet går ut på att spela i lag och använda alla sinnen genom att rita, skriva och göra charader. Det andra laget ska då gissa sig fram och på så sätt lär de sig ordklasser och ordförråd på ett lekande och roligt sätt.

 

Yvonne brinner för just lärandet och har många titlar, hon är bland annat:

  • Förstelärare i IKT (Informations- och Kommunikationsteknik)
  • SFI-lärare, (svenska för invandrare)
  • Språklärare i tyska och svenska
  • IKT-pedagog
  • Uppfinnare
  • Egen företagare – Ydala AB 

Företagsfakta 

Ydala AB utvecklar, marknadsför och säljer nya typer av läromedel som stödjer
flera sinnen vid inlärning och bygger på kreativitet, nyfikenhet
och lust att lära. Spelkonstruktören Yvonne Dahlqvists grundläggande idé är ”pedagogik utan pekpinnar”.

Ydala AB erbjuder förutom produktförsäljning även konsultverksamhet och
utbildning.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolor kan köpa in GRAMMA via LäroMedia Bokhandel 

Facebooksidan och mer information om GRAMMA finner du här

GRAMMA