Curt foto

 

 

 

 

 

 

Curt Lindquist föddes den 23 juli 1908 i Stockholm och han dog 1988, 80 år gammal. Han var son till instrumentmakaren C Lindquist och hans hustru Augusta Larsson. Curt var gift med Margareta Ellsén som var dotter till kaptenen Albrekt Ellsén och Gunhild Sunesson.
Curt Lindquist utbildade sig till Civilingenjör och började tidigt experimentera i faderns mekaniska verkstad. Redan i mitten av 1930 talet experimenterade han med korvskinn gjorda av cellulosa. Vilket KF blev väldigt intresserad av under andra världskriget, då det var brist på naturliga korvskinn av tarmar. På den KF ägda fabriken i Norrköping startades tillverkning av det nya korvskinnet som blev en stor framgång. Curt var en tämligen framgångsrik herre och avancerade redan 1942 till VD på KF ägda Celloplast i Norrköping, Curt var då endast 33 år gammal. Hans intresse för uppfinningar fortsatte och 1949 fick han patent på en cellulosabaserad formsvamp. En dag tog han med sig en bit svamp hem till frun och plockade fram familjens köttkvarn och började mala den hemtagna svampen, det som kom ut var en grå massa som visade sig ha en enorm uppsugningsförmåga. Detta material gav upphov till idén att göra en tunn disktrasa som av frun döptes till Wettex. Namnet är en förkortning efter det engelska wet textile (våt textil).

 

Wettex finns idag spridd över hela världen. Men säkerligen är det långt ifrån alla som känner till att den är från grunden en helt naturlig produkt, som går att slänga rakt ner i komposten. Till och med Amerikanska NASA fick vetskap om Curts disktrasa som skulle bli perfekt som isolering i rymdskeppen, genom att den drog till sig fukt. Curt arbetade en hel natt med att få fram den rätta grå nyansen som NASA hade beställt. Senare kom det ett meddelande från NASA där de skrev att ” nu är din trasa i rymden” Dess värre kom den bara att användas vid en rymdresa, eftersom materialet även var lätt antänt. Idag tillverkas Wettex trasan på två platser i världen, dels i Norrköping i samma fabrik där det en gång startade och sedan i en fabrik i Tyskland. Curt Lindquist var även med av med om framtagandet av bärkassen i plast.

Här har vi ännu ett exempel på en uppfinning gjord av en svensk, som gjort sig vida känd utanför Sveriges gränser.

Länk till Curts patent finner du här

Curt Lindquist – Wettex