Kari Koljonen

Uppfinnaren av Pin Bone Remover heter Kari Koljonen. Med hjälp av hans uppfinning går det att rensa bort nervbenen på en färsk lax, något som inte tidigare maskiner klarade av och detta gör därför denna maskin unik. Det innebär också att affärerna får en betydligt färskare fisk i livmedelsdiskarna.

Det hela började med att Kari fick en förfrågan från UK om en fiskbensrensare för lax. Tre månader senare hade Kari tagit fram en fungerande prototyp som stod färdig på hans skrivbord i Uppsala. Han tillverkade den av plåt, med hjälp av en bågfil, lödkolv och en tång.

Maskinen som Jari hade konstruerat drevs med hjälp av en borrmaskin. Den fungerade perfekt och plockade bort fiskbenen snabbt och effektivt, så som det var tänkt. Den fungerade så pass bra att han beslutade sig för att ta fram en mera professionell variant. Det kan nämnas att maskinen rensar en lax tre gånger snabbare än vad en människa klarar utav.

Världens första fungerande PBR maskin

Före maskinernas tid fick man plocka bort nervbenen för hand med hjälp av en tång. Det var ett tungt och slitsamt arbete, eftersom det krävs 4–5 kilos dragkraft för att plocka bort ett enda ben. Då skall man tänka på att det sitter 27–28 ben på varje filé.

Bilderna ovan visar exempel på en mer utvecklad PBR maskin

Fram till dags dato har det rensats ca 45–50 miljoner ton lax med hjälp av denna teknologi som är integrerad i samtliga automater och som används inom processindustrin.

Bilden visar en automatisk PBR med en kapacitet om upp till 38 filéer/minut.
Så kallade plockhuvuden som är de som utför arbetet. Idag finns PBR automater med 6 linjer och lika många plockhuvuden i bredd.
Pin Bone Remover (PBR)