Uppfinnande, måste det ödmjukt medges,
består inte i att skapa utifrån ingenting, utan utav kaos
-Mary Wollstonecraft Shelley