Uppfinnare: Anders Wilhelmson

Anders Wilhelmson heter uppfinnaren och designern bakom engångstoaletten Peepoo. Han har även uppfunnit företagets namn Peepoople som betyder för honom, att vi är alla lika och vi gör det alla.

Allt började när han besökte flera slumområden i olika delar av världen, då han var professor på Kungliga Konsthögskolan och studerade urbanisering. Han frågade vad han som arkitekt kunde hjälpa till med och de svarade att bygga sina hus kunde de göra själva samt köpa vatten och ordna elektricitet men att inte ha en toalett var ett av deras största problem, speciellt för kvinnorna.  Kvinnor kan anpassa vad det äter och när de äter så de kan gå ut tidigt på morgonen i skydd av mörkret med en stor risk för våldtäkt eller överfall. Att ha möjlighet att gå på toaletten när man behöver, är en mänsklig rättighet. Avsaknad av toalett skapar därför stort socialt lidande.

Toaletter är ett infrastrukturellt problem, Anders analyserade befintliga lösningar, och kom fram till att dessa inte var tillfredställande, vattentoaletter är omöjligt i dessa täta miljöer eftersom det är för dyrt, det är alltför stor vattenbrist i världen och dessutom bor människorna i slumområdena informellt och pit latrines (komposttoaletter) finns det ingen plats att bygga på, de blir dessutom fyllda för fort (i många slumområden går det 1 på 500 personer).  Människor dör i sjukdomarna kolera och diarré på grund utav bristen på sanitet. Då kom Anders på lösningen som kan användas hemma, och som är både enkel att använda och som inte luktar efter användning. Denna uppfinning oskadliggör patogenerna och fungerar som ett mini reningsverk. Den använda Peepoo toaletten blir på 3-4 veckor gödsel med ett högt marknadsvärde som kan grävas ner i trädgården omedelbart efter användning eller samlas in och säljas vidare. Ett problem har blivit en tillgång och mikrobusiness kan utvecklas i slummen. Peepoo är gjord av nedbrytbar bioplast så det är en hållbar långsiktig lösning på sanitetsproblemet. En superfiffig uppfinning som gynnar kretsloppet!

Bilderna är tagna från Peepooples hemsida 

Peepoo – engångstoaletten