Marie Paulson är en kreativ person som ser lösningar på praktiska detaljer och som gärna tar en idé till genomfört projekt. Hennes två stora intressen, bollar och kreativt skapande, förenades i hennes innovation Swing Ping Pong – en uppfinning för träning av öga/hand koordination och motorik – för personer med eller utan funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada och för äldreträning.

Marie Paulson har genom sin utbildning vid GIH, Gymnastik- och Idrottshögskolan, god kunskap om kroppens ergonomiska förutsättningar och biomekanik. Marie har arbetat med barn och ungdomar med olika former av funktionsnedsättning. Marie har tidigare spelat mycket tennis, fotboll och bordtennis och har alltid haft en förkärlek för ”världens bästa leksak” – bollen.

 

När ALLA får lyckas!

Swing Ping Pong är ett träningsredskap för rolig koordinations- och motorikträning för öga och hand och för koncentrationsträning med bordtennisboll och racket.  Repetitiv träningssituation – bollen kommer alltid tillbaka. Förmedlar känslan av ”att lyckas” och ”att kunna”.  Träningen ger en möjlighet att förbättra befintliga nervsynapser och skapa nya.

 

Patenterad och designskyddad svensk innovation

Swing Ping Pong är ett nytt svenskt träningshjälpmedel för barn med och utan funktionsnedsättning, personer med förvärvad hjärnskada och äldreträning. Träna hemma, i träningslokalen och i skolan – på egen hand eller tillsammans.  Övningarna kan göras extremt enkla till mycket avancerade. Fäst i överdelen av dörrkarm, tak eller gymnastikbom med kardborrefästet.

 

Högskoleforskning med Swing Ping Pong

Högskolan i Halmstad har gjort en forskningsstudie på träningsprodukten inom barnhabiliteringen.

För att stärka och skapa nya förbindelser mellan nervsynapser krävs en frivillig, repetitiv träningssituation. Detta innebär att handlingen måste upplevas givande och rolig för att vilja utföras. Man måste också se att man kan lyckas med det man gör. Swing Ping Pong uppfyller enligt forskarna dessa kriterier. Mer om forskningen på: www.ggsmile.com

Se hur den används: http://vimeo.com/54880683#at=0


. from . on Vimeo.

Mer information:

www.ggsmile.com
info@ggsmile.com
Facebook: Swing Ping Pong
Tel. 070-77 60 514

 

Marie Paulson uppfinnare av Swing Ping Pong