Andreas Tengwall
(1840–1910)

Grosshandlaren Andreas Tengwall från Helsinborg uppfann den idag allmänt använda gaffelpärmen som med sina fyra gafflar håller papperet på plats. Han fick patent på sin uppfinning år 1890 och gaffelpärmen gick då under namnet triopärmen. Samtidigt konstruerade han ett hålslag som var anpassat för att håla ett A-4 papper så att det passade att sätta in i pärmen. Hålslaget var utfört i ett 4-hålssystem och gick under beteckningen triohålslaget. Detta med ordet trio som stod framför – hålslag och – pärm berodde på att det var tre kompanjoner som låg bakom hela projektet, förutom Tengvall var det även bokhandlaren Otto Killberg och bokbindaren R. Larsén.

Andreas Tengwall byggde en fabrik i källaren på villa Valltorp, som han låtit uppföra 1876. Han startade även upp en fabrik i Amerika för att komma närmare den amerikanska marknaden. Företaget hette då A & T. Tengwall.

 

Efter det att Andreas gått ur tiden, 70 år gammal, tog sonen Teodor över hela verksamheten, efter Teodors frånfälle år 1926 var det hans syster Frida som kom att ta över bolaget som då hette Tengwall AB. Frida kom sedan att sälja bolaget till Esselte. Idag är konstruktionen på Tengwalls pärm och hålslag svensk standard.

Teodor Tengwall                                   Frida Tengwall

 

Källa foto: www.museum.helsingborg.se

 

Källa gaffelpärmens patentbrev: http://is042.se/uploads/andreas_tengwall_patent_AT2548B.pdf

Källa hålslagets patentbrev: http://is042.se/uploads/andreas_tengwall_patent_US803727A.pdf

Gaffelpärmen och hålslaget