Nils Bohlin
1920-2002

Nils Bohlin uppfann en variant av trepunktsbältet och fick patent på det redan 1958.

De som först uppfann trepunktsbältet (men av en annan typ) var två amerikaner, Roger W Griswold och Hugh De Haven  1951, en uppfinning som de tog patent på.

Nils Bohlins geniala trepunktsbälte, som var en vidareutveckling av Griswold och De Havens uppfinning, är idag standard på alla våra moderna bilar. Trepunktsbältet har bidragit till att förbättra trafiksäkerheten avsevärt.

Volvo kom att utrusta bil modellerna Volvo Amazon och Volvo  PV 544 redan 1959 med säkerhetsbälte som standardutrustning. Därmed var Volvo den första serietillverkande  bilfabrikanten i världen som utrustade sina bilar med detta bälte, som standard på sina bilar. Sverige var ledande i världen vad det gällde säkerhetstänk inom bilindustrin och det var redan för 55 år sedan.

NTF fakta om säkerhetsbältet

Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med ca 50 procent. Ett tvåpunktsbälte är inte lika effektivt men minskar skaderisken med 20 procent. Många bilar är utrustade med bältessträckare, som drar åt bältet. Trepunktsbälte i kombination med bältessträckare minskar skaderisken med ca 55 procent.

I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och baksätet. Barn som är kortare än 135 cm ska dessutom ha en särskild skyddsanordning – babyskydd, bilbarnstol eller bälteskudde. I Sverige fick vi vår första lag om obligatorisk användning av bilbälte i framsätet 1975.  Lagen om obligatorisk användning av bilbälte i baksätet kom drygt tio år senare och var delad i två delar, 1986 blev vuxna tvungna att använda bilbälte i baksätet och 1988 blev det obligatoriskt även för barn. Sedan dess har vi haft bilbältesplikt för alla som färdas i en bil, i såväl fram- som baksäte. 1999 kom lagen att omfatta även taxiförare och förare av tunga fordon. Om alla använde bälte skulle vi kunna spara cirka 40-50 liv varje år.

Källa  NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande)

 

En vädjan till er alla i semestertrafiken:

Kör Långsamt Och Använd Säkerhetsbältet!

 

 

Trepunktsbältet