Slussborgen

januari 31st, 2016   •   Kommentarer inaktiverade för Slussborgen   
Torsten Sahlin bild

Torsten Olof Sahlin

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Sahlin är en känd Söderköpingsprofil med många strängar på sin lyra. Torsten är även välkänd i motorkretsar som bland annat en av Sveriges främsta rallyförare. Idag är han engagerad som ordförande i speedwayklubben Vargarna i Norrköping. Förutom detta är han VD för Sahlins Fastigheter AB där han hyr ut bostäder och lokaler. Han säljer även Segway, som är ett tvåhjuligt självbalanserande elmotordrivet fordon avsett för transport av en person. Tidigare i livet har han arbetat på Saabs flygavdelning samt varit återförsäljare för Mercedes lastbilar

 

Segway

 

 

 

 

 

 

 

Här kan man tro att Torsten skulle vara fullt sysselsatt, men så är inte fallet! En av hans stora passioner är Tango. Detta har resulterat i att han har varit i tangons förlovade land Argentina. Något som passar som hand i handske eftersom att ett annat stort intresse som Torsten har är att resa. Det stora reseintresset har bidragit till att han har besökt väldigt många platser på jorden.

Eftersom att Torsten bor i Söderköping, en stad där Göta kanal rinner förbi och där kanalen dessutom korsar E 22 an vilket medför att det finns en fällbro som sommartid är till förtret för biltrafiken som skall passera. Här kom ännu en av Torstens färdigheter till pass, han började skissa på en hög sluss, formad som en riddarborg där bilar, cyklister och gångtrafikanter kan passera obehindrat. Torsten har tagit patentskydd för en energibesparande nivåregleringsmetod som slussen är utrustad med, samt för en special konstruerad pump som aktiveras av passerande fordons rörelseenergi. Konstruktionen fungerar på det viset att när ett fordon passerar trycker den ned en del på bron som vilar på ett membran/pump, som pumpar tillskottsvatten till vattenmagasinen. Förutom detta har ytterligare ett par konstruktioner patentskyddats, bland annat ett grundläggningssystem för konstruktion av slussen.

Slussborgen

 

 

 

 

 

 

 

Slussen fungerar på följande vis att i början av kanalsäsongen pumpas vatten upp i den ena slussen och akvedukten över E22. I botten har man vattenrör mellan slussarna på båda sidor av anläggningen. När man sänker slussnivån på ena sidan rinner hälften av vattnet automatiskt över till motsvarande sluss på andra sidan, så man får samma nivå (enligt principen kommunicerande kärl).
Genom att slussen byggs som en gammaldags riddarborg som förövrigt passar väl in med Söderköping som är en av Sveriges äldsta städer. Knyter det även samman Söderköping med dess historiska arv och kan därmed bidra till att sätta staden lite extra på turistkartan. I borganläggningen finns det utrymme för utkikstorn, restaurang och även ett museum och mycket annat som rör Söderköping.
Vi är nu många som hoppas på att Torsten får igenom sitt geniala förslag! Det skulle bli en rejäl turistmagnet och en kanonfin entré då man åker till den gamla vackra medeltidsstaden.
Torstens hemsidor:
Sahlinway
Sahlin fastigheter AB

Källa till hela filmen om Torsten Sahlin finns här

Share this article