Per Håkansson 21 september 1842– 11 juli 1918
Per Håkansson
21 september 1842– 11 juli 1918

Per Håkansson var född i Äsphult i Kristianstad län. han gifte sig med Hilda Ottilia Malm som var 19 år äldre än honom. De levde i ett lyckligt äktenskap tillsammans men fick dock inga barn. Hans föräldrar var lantbrukarparet Håkan Persson och Hanna Persdotter. Per Håkansson kom att studera vid Lunds universitet, och under studietiden kom han att intressera sig för kemi. Hans lärare vid universitetet var den berömda kemisten Wilhelm Blomstrand. Med tiden så fick han tjänstgöra som Blomstrands amanuens vid hans kemiska laboratorium.

Efter det att Per Håkansson tagit sin doktorsdisputation beslutade han sig för att ägna sitt liv åt den kemiska industrin som var mer lönsam än den pedagogiska. Han startade sin karriär med att ta ett lån år 1874 och för de pengarna byggde han ett hus som innehöll bostad, kontor och fabrik. Fabriken fick namnet P Håkanssons ättiksfabrik och låg i Eslöv. Det var här som han började med att tillverka en förbättrad variant av ättika som han fick god avsättning för.

Hans verksamhet var så lyckosam så att han redan på 1880 talet var den största fabrikanten som tillverkade ättika i Sverige. Håkansson hade sett att hans arbetare i fabriken sällan var sjuka och även hans tuberkulos sjuka bokhållare som för övrigt bodde i fabriken visade tecken på att tillfriskna. Detta resulterade i att han började undersöka om det var de gaser som uppstod vid tillverkningen av ättika som påverkade i positiv riktning. Efter olika experiment så lyckades Håkansson framställa ett preparat som var antiseptiskt, smärtstillande och giftfritt. Tillsammans med professor Seved Ribbing och Wilhelm Blomstrand vidareutvecklade Håkansson ättikan till en produkt som under 1900-talets första hälft fanns i så gott som varje hem.

Detta preparat fick Per Håkansson patent på den 1 oktober 1892 och det fick namnet Salubrin, med patent nummer 4377. Patentet kompletterades 1893 och fick då nummer 5251.

Håller i salubrin

Allt eftersom utökades hans verksamhet och år 1904 hade han tagit klivet över Atlanten, han byggde en fabrik i Cincinnati, Ohio och sedan 1906 i Chicago. Det hela slog aldrig riktigt igenom i staterna, men i Sverige blev Salubrinet en succé. 1905 såldes det Salubrinprodukter – lösningar, salvor, fotschampon och inhalatorer – för 400 000 kronor – i dagens penningvärde motsvarande ungefär 20 miljoner kronor.

Under spanska sjukans härjningar 1918 var det stor efterfrågan på Salubrin. Men det fanns ett problem vid den tiden och det var råvarubrist och eftersom att det var under första världskriget så var det ransonering. Även Per Håkansson drabbades av spanska sjukan och envis som han var så gick han ur sjuksängen för tidigt för att resa till Stockholm, för att försöka få tag på råvaror till sin verksamhet. Denna vårdslöshet med sig själv resulterade i att han avled på ett hotellrum i Stockholm 76 år gammal.

Av: Anders Köhler & Ann Dohse

 

Salubrin