Olof Rudbeck den äldre 1630-1702.

Professor Olof Rudbeck den äldre är en av våra större svenska vetenskapsmän. Rudbeck var son till biskopen i Västerås Johannes Rudbeckius och Magdalena Hising. Olof startade sin lärda bana med att studera vid Västerås skola och gymnasium, efter detta bar det av till Uppsala universitet där han läste medicin som huvudämne. Olof var bara 20 år då han upptäckte de fina kärlen som innehåller lymfa vilka senare fick namnet lymfkärl. Denna upptäckt anses som den allra första större vetenskapliga upptäckten i Sveriges historia. Rudbeck var inte bara stor på området människokroppen utan var även en stor begåvning inom mekanik och botanik. Ja han var en person som i stort sett inte var främjande på något vetenskapligt område. Ett av Rudbecks verk är den anatomiska teatern Theatrum anatomicum i Uppsala,som han själv var både arkitekt och byggmästare till. Likaså ligger Rudbeck bakom den botaniska trädgården i Uppsala. Det var här som han redan 1658 odlade potatis. Olof Rudbeck tillhör en av de mera betydelsefulla personerna inom svensk vetenskap, som även är ihågkommen i våra dagar.

Lymfkärlen hos människan.

 

Professor Olof Rudbeck