Anders Celsius föddes den 27/11 1701 i Uppsala och avled endast 42 år gammal den 25/8 1744. Han ligger begravd bredvid sin farfar i gamla Uppsala kyrka.

Anders Celsius var son till professorn i astronomi Nils Celsius och Gunilla Spole. Modern Gunilla i sin tur var dotter till astronomen och professorn Anders Spole.

Anders Celsius farfar var den framstående astronomen, forskaren matematikern och kyrkoherden Magnus Celsius. Med andra ord var Celsius väl förankrad i den lärda världen.

Själv var Anders Celsius professor i astronomi vid Uppsala universitet och intresset för astronomi kan man utan att ta i för mycket säga att han hade med sig i modersmjölken. Det som har gjort Anders Celsius mest känd för eftervärlden är hans uppfinning av den 100 gradiga Celsius skalan. Anders Celsius satte som bekant fryspunkten vid 0 grader och kokpunkten vid 100 grader. Den välkända termometern som finns i nästan varje hem såg dagens ljus då.

Anders Celsius – Celsius termometern