Motala verkstad grundades år 1822 av Göta Kanals fader Baltzar von Platen som var en framstående och samhällsutvecklande man. Motala verkstad i Motala lade även grunden till Motala varv i Norrköping år 1841. Eftersom Motala låg vid sjön Vättern kunde inga större fartyg byggas där, Vättern är en insjö och fartygen var för stora att bärgas därifrån. Av den anledningen byggdes Motala Varv upp i Norrköping där de stora fartygen uppfördes.

 

Baltzar von platen
Baltzar von Platen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos Baltzar von Platen arbetade två unga bröder som hette Johan och Nils Ericsson. Johan kom senare att förändra världen med sina unika uppfinningar, propellern och USS Monitor.

 

USS Monitor
USS Monitor

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan flyttade med tiden till USA där han kom att konstruera och bygga det berömda krigsfartyget, USS Monitor. I USA blev han känd som John Ericsson. USS Monitor hade en avgörande roll vid sjöslaget i Hampton Roads den 8-9 mars 1862. Det var ett inbördeskrig mellan Nord och Sydstaterna i USA, där Nordstaterna vann just det sjöslaget tack vare USS Monitors kraftfulla kanoner och konstruktion. Efter slaget vid Hampton Roads 1862 kom John att skicka ritningar på Monitor till sitt fädernesland Sverige. Motala verkstad fick ritningarna och Motala varv i Norrköping lät bygga upp Sveriges första Monitor, som stod färdig 1865 i Norrköpings hamn, samma år som det amerikanska inbördeskriget tog slut. Den första svenska Monitor som byggdes i Norrköping hette John Ericsson och finns tyvärr inte kvar längre.

 

John Ericsson
John Ericsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På monitorerna som byggdes både i Amerika och här i Norrköping fanns en kanon som också hade starka anknytningar till Norrköping, Dahlgrenskanonen. Han som hade konstruerat kanonen hette John Dahlgren och hade sina rötter ifrån området Dalen i Norrköping, varifrån hans släkt hade tagit namnet. Området Dalen ligger vid S:t Persgatan/ Dalsgatan. John Dahlgrens farfar, läkaren Johan A Dahlgren född 1744 i Norrköping, var en nära vän till vetenskapsmannen Carl von Linné. Carl von Linné var den världsberömda vetenskapsmannen och botanikern som gav alla växter latinska namn. Johan A Dahlgrens farmor hette Anna Bering och hennes farbror var ingen mindre än upptäcksresanden Vitus Bering som har gett namnet åt Berings hav och Berings sund.

 

John Dahlgren
John Dahlgren bredvid sin berömda kanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfred Nobel hade mellan åren 1850-1852 varit i Amerika och hade då arbetat en tid hos John Ericsson. Alfred Nobel och hans bröder bedrev oljeutvinning i Baku i Ryssland under 1870-talets senare hälft, som då var ett av världens största oljebolag. Bröderna Nobel kom att beställa världens första tankfartyg på Motala varv i Norrköping. Fartyget stod klart år 1878 och hette Zoroaster.

 

Zoroaster
Zoroaster

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfred Nobel uppfann även dynamiten år 1867. Alfred var också stiftaren till Nobelpriset som delas ut varje år.

 

Alfred Nobel
Alfred Nobel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En av Alfreds bröder, Robert Nobel kom att flytta hem till Sverige och bosatte sig då i Getå 1888, Getå ligger vid Bråviken strax utanför Norrköping. I hans gamla hem drevs senare Getå turisthotell som numera är en flyktingförläggning.

 

Robert Nobel
Robert Nobel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, Norrköping har verkligen en bred historia och just nu i år är det 150 år sedan då John Ericssons första svenska Monitor stod färdig på Motala varv i Norrköping. Norrköping har varit och är fortfarande en betydelsefull hamnstad i Sverige.

 

Ann Dohse & Anders Köhler

Ett axplock ur Norrköpings fantastiska uppfinnarhistoria