Carl Wilhelm Scheele föddes 1742 i Svenska Pommern, han var son till köpmannen Joachim Christian Scheele och Margareta Eleonora Warnecross. Scheele var en av de främsta kemisterna i Europa och kom att vara verksam som apotekare i Köping där han avled 43 år gammal den 21 maj 1786. Hans ligger begravd på Köpings kyrkogård.

Carl Wilhelm Scheele är mest känd för upptäckten av olika substanser, däribland klor och syre. Han ligger även bakom upptäckten av mangan, molybden och volfram. Scheele invaldes i Kungliga Vetenskapsakademien 1775 med nummer 209.

Hur började då resan för denna synnerligen storartade kemist? Scheele skickades till Göteborg redan som 14 åring för att bli lärling hos apotekaren M.A.Bauch, där hans då avlidne broder hade haft plats. Det var hos apotekare Bauch som Scheele fick sin grundlära inom kemin, som senare skulle leda till att han blev en av de främsta på området. Efter tiden i Göteborg bar det år 1765 av till apotekare P.M. Kjellström i Malmö. Här fortsatte Scheele med sin förkovran inom den kemiska läran. Det var här som han fick kontakt med Anders Jahan Retzius, som var docent i Lund och även en svensk naturforskare. År 1768 flyttade dessa båda herrar till Stockholm. Scheele stannade där några år men flyttade sedan vidare till Uppsala vilket ledde till att han kom i kontakt med kemiprofessorn Torbern Bergman, mannen som uppfann kolsyran på konstgjord väg. Bergman och Scheele kom att samarbeta ända fram till Bergmans död år 1784. Carl Wilhelm Scheele är ett bra exempel på en svensk som gjort sig känd i den stora vida världen.

 

Carl Wilhelm Scheele