Boxvallen är en skyddsvall mot översvämningar. Den består av en rad ”boxar” som enkelt snäpps fast i varandra. Boxvallen förankras helt och hållet av översvämningsvattnets egen tyngd. Själv väger den bara 5,5 kg per meter. Det är mindre än en halvprocent av vad en motsvarande vall av sandsäckar väger. Ändå är den helt stabil, även när vattnet står ända uppe mot överkanten. Det fungerar ungefär på samma sätt som ett vanligt bokstöd.

Vid transport och förvaring travas boxarna i varandra och tar då mycket lite plats. I en vanlig 20-fots container kan man stuva in en kilometer boxvall.

Sigurd Melin från Näsviken har uppfunnit boxvallen. Den är en vidareutveckling av ”tubvallen” för vilken han tidigare belönats med det nationella SKAPA-stipendiet. Både tubvallen och boxvallen säljs nu på den internationella marknaden genom företaget NOAQ Flood Protection AB som bildats för ändamålet.

Sigurd Melin – Boxvallen