Bert är uppvuxen i North Dakota i USA med svensk mor och svenskättad far. Berts föräldrar ägde en ranch och bedrev där boskapsskötsel. Anledningen till att Bert hamnade i Sverige var att hans mor ville att sonen inte bara skulle kunna tala svenska utan även läsa och skriva på svenska. Därför fick han efter avslutad skolgång i USA börja på internatskola i Sverige. När även den skolan var slut och Bert skulle återvända till USA pågick Vietnamkriget, varför det inte var aktuellt, eftersom risken var stor att han då skulle bli beordrad ut i kriget. Han stannade därför kvar i Sverige.

Efter avslutad militärtjänstgöring i Sverige blev han stamanställd officer inom det svenska försvaret. Därefter har Bert haft olika anställningar som inneburit långa perioder av utlandstjänstgöring i olika länder.

Upprinnelsen till hans uppfinning, distanselement, var när han skulle renovera sin sjöstuga utmed Bråvikens strand, där det bland annat skulle bytas fönster och dörrar. Bert hade anlitat några snickare som skulle utföra arbetet och frågade dessa vad han kunde hjälpa till med. Hans uppgift blev att såga till små masonitbitar som skulle användas till att regla upp fönstren och dörrarna med. Bert konstaterade snart att masonitbitarna trillade både hit och dit och inte alls ville sitta kvar på de ställen som önskades. Det var då han kom på den geniala lösningen att tillverka bitar som gick att klistra samman och även att plocka isär till önskad storlek. Här hade Bert uppfunnit en lösning som skulle komma att bli till stor hjälp inom byggindustrin vid montering och finjustering av dörrar och fönster. Men innan han hade kommit fram till en färdig produkt hade det gått åt mycket tid till experimenterande. Bert har även deltagit i TV- programmet Draknästet där hans uppfinning togs emot med mycket positiva reaktioner . Bert är ett levande bevis på att problem är till för att lösas.

Bert Ohlsson – Distanselement