Det hela började 2002 då företagets grundare Åsa Magnusson deltog i en livräddningsutbildning arrangerad av Svenska Livräddningssällskapet.

Bristen på flythjälpmedel var stor och det enda hjälpmedel som fanns att tillgå under övningarna var den traditionella livbojen, som var användbar endast vid vattenytan. Här såg Åsa ett problem som behövde få sin lösning.

Åsa Magnusson valdes till 2011 års kvinnliga uppfinnare

Det var då hon fick idén om en livboj som har livbojens funktion från sjöbotten och ända upp till vattenytan.

Detta blev starten till Quicksave Rescue Equipment som under utvecklingen testats tillsammans med professionella användare med ett mycket lyckat resultat.

 

Att rädda en annan människa i vattnet är oerhört tungt och farligt! Quicksave RescueEquipment är enkla flythjälpmedel som underlättar livräddningen i vattnet.

Se hur den fungerar här:

Quicksave Rescue Equipment är:

  • Små, bärbara utrustningar som skapar trygghet.
  • Smidiga och kan lätt träs på en nödställd.
  • Lätta att simma med.
  • Lyfter en nödställd med egen kraft.
  • Har livbojens funktion från sjöbotten upptill vattenytan.
  • Underlättar bärgning, bogsering och upptag för professionella yrkesutövare.
  • Kan kastas ut med lina

 

Källa: Dala tekniska AB i Falun och Svenska Livräddningssällskapet

Åsa Magnusson