En viktig pionjär för den moderna bostaden var HSB (Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening), grundad av hyresgästföreningen i Stockholm 1923. Under dess dynamiske vd Sven Wallander, introducerade HSB bland annat standardisering av byggmått, vilket sänkte produktionskostnaderna.

HSB blev pionjär med att låta fabrikstillverka byggdetaljer (till exempel köksinredningar) i stället för att hantverksmässigt tillverka dem på byggplatsen. Sven Wallander slogs för att även lägenheter för människor med mindre inkomster skulle vara modernt utrustade med exempelvis varmvatten, badrum och kylskåp. Han medverkade till att utarbeta nya effektiva planlösningar för lägenheterna och gemensamma tvättstugor i husen. HSB drev byggmaterialindustrier och möbelaffär som sålde möbler lämpade för små lägenheter. Det är också Sven Wallander som ligger bakom en av folkhemmets vardagssymboler  sopnedkastet. Den besparade husmödrarna arbete och frigjorde dessutom gårds ytor för lek och grönska. Wallander hade fått idén vid ett besök i USA 1920 och utvecklade den sedan så att det första sopnedkastet, enligt hans patent, 1923 kunde installeras i ett hus på Valhallavägen i Stockholm. Tillståndsansökan hade avslagits av hälsovårdsnämnden. Men Wallander noterade att nämnden visserligen kunde förbjuda användningen, men inte installationen av sopnedkast. Sedermera blev anläggningen godkänd. Wallander överlät patentet till HSB och 1930 blev sopnedkast obligatoriskt i större flerfamiljshus som byggdes i Stockholm. Sedan spred sig denna innovation till övriga landet. HSB använde patentintäkterna från sopnedkasten till att finansiera daghem i anslutning till bostäderna. HSB blev en viktig pionjär för den moderna barnomsorgen. 1929 öppnade man sin första barnstuga i Stockholm. 1936 startade HSB Socialpedagogiska seminariet, med Alva Myrdal som rektor, för att utbilda småbarnsfostrarinnor
__________________________________________________
HSB Stockholm                                                  Direkt: 08-785 33 66
VD-stab & Kommunikation                            www.hsb.se/stockholm
Gun Carlborg
Fleminggatan 41  112 84 Stockholm

Sopnedkastet