Samuel Eriksson född år 1977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Eriksson är född och uppvuxen i Ljusfallshammar strax utanför Finspång. Han har en Kandidatexamen i teknisk produktutveckling och design från Högskolan i Jönköping. Tillsammans med sin fru Elisabeth driver de företaget Corec AB sedan år 2009 i Ljusfallshammar där även hans uppfinning, den delbara reparationsflänsen tillverkas.
 
 

Elisabeth Eriksson

Reparationsflänsen används till avgassystemet som har börjat rosta så pass att man behöver byta den skadade delen. Det blir avsevärt mycket billigare och lättare att sätta på en fläns istället för att byta en hel katalysator.
Den briljanta idén kom Samuel på då han skulle laga avgasröret på sin egna bil. Eftersom han inte hade någon svets så fann han ingen annan lösning än att försöka lösa det hela själv, vilket blev en stor succé. Samuel fick patent på sin uppfinning den 7 maj 2009. Patentbrevet finns här

 

Flänsplattan består av två identiska delar som vardera har en inre halvcirkelformad yta och i ena änden ett yttre krokformat element vänt inåt och i andra änden ett inre krokformat element vänt utåt från flänsplattans centrum. Delarna hänger samman som pusselbitar dvs de griper formlåsande eller pusselbitsartat i varandra och kan inte dras isär när de befinner sig i samma plan och runt avsett rör.


 
Vid montering går man tillväga på så sätt att flänselementen hålls på motsatta sidor om röret som det skall monteras på. Sedan förskjuter man flänsplattans delar mot varandra så att hakarna griper tag i varandra och de två delarna hamnar i samma plan och slutligen även i anliggning mot fläns eller krage.
 

 

 

 Den delbara flänsplattan:

• är enkel att montera
• går enkelt att installera utan svetsning
• är universell
• ger en stabil reparation av avgasröret
• är ett billigare alternativ
• kan framställas med laserskärning.
 
Corec AB har en patenterad reparationsfläns i två utföranden och tio storlekar. Se produktblad 

 

Kontaktuppgifter

Corec AB
Örebrovägen 416
610 10 Ljusfallshammar
www.corec.se

Samuel Eriksson