Presscise loggaDenna uppfinning är ett bandage som används efter bland annat åderbråcksoperationer, för att få det rätta trycket mot det behandlade området. Framtagandet av denna uppfinning är ett lagarbete mellan tre personer, dessa är professorn i kärlkirurgi Erney Mattsson, Torbjörn Lundh professor i biomatematik vid Chalmers, han har gjort beräkningsarbetet, samt Josefine Damm som ligger bakom den tekniska utvecklingen av själva textilen. Detta bandage kan vem som helst linda, genom att följa de markeringar som finns på bandaget får man samma tryck över hela det område som skall lindas.

De problem som uppstår när man använder de bandage som används idag, är att de kräver fingertoppskänsla för att få den rätta kompressionseffekten mot det område som skall lindas. Vid för lös lindning blir det blånader och vid för hård blir effekten stickningar och smärta i tårna. Med denna uppfinning elimineras dessa problem.

Cirka 30 % av befolkningen  drabbas någon gång i livet av åderbråck. En annan åkomma är venösinsufficiens vilket innebär att klaffarna i venerna inte klarar av att återtransportera blodet till hjärtat. Dessa problem drabbar ca 10-35 % av den vuxna befolkningen. Båda dessa åkommor behöver kompressionsbehandling för att få den optimala läkningen.  PressCise är då det geniala bandaget och det perfekta alternativet.

uppfinnare presscise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu finns PressCise äntligen att köpa på nätet!

Bli först med att använda det innovativa bandage på fotbollsplanen, i löparspåret, på ålderns höst eller när benen svullnar under graviditet eller flygresor, för att bara nämna några användningsområden.

Köp ditt bandage här

PressCise