Den svenska forskaren Walborg Susanna Thorsell, född 1912, är specialiserad på myggor och har genom sin forskning uppfunnit de effektiva myggmedlen Demidex och IXNIX. Walborg disputerade vid veterinärhögskolan år 1967 och fick då sin doktorsgrad i veterinärmedicin. Förutom doktor är hon även docent i experimentell parasitologi.

 

Sina studier rörande myggor började hon med då hon anställdes hos försvarets forskningsanstalt (FOA). Vid den här tiden fanns det misstankar om att både USA och Sovjetunionen experimenterade med malariamyggor som ett kemiskt stridsmedel. Därför ansåg det svenska försvaret att det behövdes ett motmedel mot malariamygg. De myggmedel som fanns på marknaden vid den här tiden var antingen för svaga eller så hade de negativa biverkningar för soldaterna.

 

Thorsells myggmedel bestod av dietylamid som visade sig vara väldigt effektivt mot både malariamygg och även mot vanliga svenska mygg. Problemet med dietylamid var att det var vattenlösligt och  sköljdes bort när man svettades. Lösningen på det problemet var att man tog mandelsyra med samma funktionella grupper som dietylamid, detta myggmedel kom att kallas Demidex och kom att tillverkas i många år. Detta myggmedel var mycket effektivare än det amerikanska myggmedlet Deet.
Demidex visade sig vara effektivt inte bara mot svensk skogsmygg och malariamygg utan även mot gula febern-mygg och fästingar.

 

I Sverige har vi 48 olika myggsorter och Demidex är verksamt mot samtliga svenska myggor. Genom konkurrens från de amerikanska producenterna resulterade det i att Thorsell ansåg att det var nödvändigt att hitta ett ännu effektivare myggmedel än Demidex och det lyckades hon med, det fick namnet IXNIX

 
Walborg Thorsell startade sin verksamhet inom FOA men har även efter pensioneringen arbetat vidare som gästforskare på zoologiska institutionen vid Stockholms universitet. Hennes uppfinning har onekligen gjort tillvaron mycket trevligare på de svenska sommarkvällarna.

 

Om man nu inte vill använda sig av myggmedel kan man göra som samerna gör. För att skydda sina renar tänder de små eldar med björktickor och fuktig torv. Ett annat knep som de använder sig utav är att gnugga blad av skvattram på de utsatta delarna av kroppen, främst i ansiktet.

 

Om man då ändå har haft oturen att få ett myggbett som kliar rejält, kan man använda sig av Salubrin som lindrar bettet eller så kan man ha på lite Xylocain som är en bedövningssalva. Även dessa två preparat är svenska uppfinningar.

 

 

SalubrinXylocain

 

 

Illustrerad Vetenskaps hemsida kan du läsa mer om myggor.

MYGG OCH FÄSTINGMEDEL