J 1

John Dahlgren var en svensk-amerikansk konteramiral, han föddes den 13 november 1809 i Philadelphia och avled 1870 i USA. John Dahlgren var son till köpmannen och Sveriges generalkonsul i Philadelphia USA. Bernhard Ulrik Dahlgren född 1789 i Stockholm och död 1824 i Philadelphia. John hade även en bror som hette Charles Gustavus Dahlgren som var född den 13 augusti 1811, Fadern avled då bröderna endast var 13 och 15 år gamla och de fick då klara sig på egna ben.

Bröderna Dahlgrens farfar var medicine doktor Johan Adolph Dahlgren född i Norrköping den 1 augusti 1744 och död i Uleåborg Finland den 11 maj 1797,som då ännu var en del av Sverige. Farfadern var god vän med den världsberömda svenska vetenskapsmannen Carl von Linné. Familjen Dahlgren hade varit trogen staden Norrköping sedan lång tid där familjemedlemmarna varit rådmän och sekreterare. Namnet Dahlgren hade släkten tagit ifrån stadsdelen Dalen i Norrköping. John A Dahlgrens farfars farmor hette Anna Bering, hennes farbror var ingen mindre än upptäcktsresanden Vitus Bering född 1680 och död 1741. Han var mannen som gav namnet åt Berings hav och Berings sund. Som en röd tråd går det genom hela släkten, generation efter generation, att de varit med i händelsernas centrum.

John A Dahlgren blev som nämnts ovan konteramiral för nordstaterna och konstruerade kanonerna på stridsfartyget USS Monitor medan hans bror Charles blev brigadgeneral på den motsatta sidan det vill säga i sydstaternas flotta. Bröderna var med under inbördeskriget som utkämpades i Amerika 1861-1865. Eftersom att båda var inom flottan så slogs de mot varandra i slaget vid Hampton Roads den 8-9 mars 1862 där John Dahlgrens kanoner som Monitor var bestyckad med hade stor betydelse. Det första Monitor båten som byggdes utanför USA kom att byggas i Sverige,  i bröderna Dahlgrens rötters stad Norrköping. Den båt vilket den berömda uppfinnaren och värmlänningen John Ericsson hade konstruerat.

År 1865 började man att bygga den första svenska Monitorn på Motala varv i Norrköping. Denna första Monitor gavs namnet efter konstruktören John Ericsson och denna följdes snart av ytterligare 14 Monitor av olika typ. En av dessa Monitorer, Sölve, finns idag bevarad vid Göteborgs Maritima Museum. Sammanfattningsvis går det lätt att konstatera att vad beträffar stridsfartyget USS Monitor så är Sverige och svenskar hjärnan bakom denna båt som deltog vi sjöslaget i Hampton Roads den 8-9 mars 1862. Idag finns släkten Dahlgren representerad både i Sverige och i USA.

Dahlgren vid en av honom konstruerad Dahlgrenkanon, med sitt typiska flaskformade utseende. Källa: Wikipedia
Dahlgren vid en av honom konstruerad Dahlgrenkanon, med sitt typiska flaskformade utseende. Källa: Wikipedia

 

 

 

 

 

USS Monitor
USS Monitor
John Dahlgren