Vi vill visa upp Sveriges uppfinningar!

Vi har all anledning att sträcka på oss och vara stolta över vår innovationshistoria. Våra barn och ungdomar är enorma tillgångar som behöver få näring och inspirationsmöjligheter. Ett museum som visar upp alla våra uppfinningar ger tillfälle till problemlösande tankebanor som i sin tur kan generera nya idéer hos framtida innovatörer… läs mer

[service_block title=”Vill du vara med och kämpa?”
image=”http://goldenworks.ro/demos/mc2_wordpress/wp-content/themes/mediaconsult/images/service1.png”]

Vill du som vi att våra svenska uppfinningar skall visas upp för världen på ett museum? Då har du nu möjligheten att stödja vårt projekt genom att sätta in 500 kronor på vårt plusgirokonto 30 66 02-4 och i gengäld får du din logga eller ditt namn på vår hemsida. Läs mer här

 

[/service_block]

[service_block_last title=”Utställningen på väg…” image=”http://goldenworks.ro/demos/mc2_wordpress/wp-content/themes/mediaconsult/images/service2.png”]
Svenskt UppfinnareMuseum åker runt i Sverige på många platser, se aktuell plats i kalendern som finns här

[/service_block_last]

Hemsida