Vår utställning består just nu av drygt 250 stycken svenska uppfinningar och vi har hittills besökt 32 olika kommuner i hela Sverige varav en gång på Island. Utställningen har varit mycket uppskattad av alla slags åldersgrupper, kön, turister som har lockats att se den. Skolor har passat på att göra arbeten kring uppfinningar och vi har därför haft många besök från skolklasser. Vår utställning heter Dåtid, Nutid och Framtid och symboliserar på att vi visar upp gamla uppfinningar såsom t.ex. Celsius termometern och den konstgjorda kolsyran, Nutiden står för Håkan Lans och andra uppfinningar som t.ex. den osynliga cykelhjälmen. Framtid är att barn/ungdomar ska rita eller skriva ner vad de skulle vilja ha uppfunnet, något som inte finns. Vilket resulterar i fantastiskt kreativa teckningar då fantasin får flöda.

Vi sätter upp ett unikt nummer på varje utställningsföremål och samma unika nummer sätts upp på den information som finns om uppfinningen. Vem som kom på lösningen, varför och hur. Alla uppfinningar har en informationstext.

Här kommer lite bilder från några av de platser vi har varit på: Bilder
Här är de platser vi hittills har besökt: Platser

Fakta om vår utställning