Grevinnan Eva Ekeblad uppfann potatismjölet och potatisbrännvinet, hon kom även på att man kunde använda potatismjölet som puder. Något som var väldigt populärt på 1700 talet.

Eva Ekeblad var född Dela Gardie och tillhörde alltså en högadlig släkt. Hennes föräldrar var fadern riksrådet överstemarskalken greven Magnus Julius De la Gardie och modern grevinnan Hedvig Catharina Lillie.

Eva Ekeblad kom att gifta sig med Claes Ekeblad, paret fick en son och ett flertal döttrar. De flesta av barnen uppnådde en ganska aktningsvärd ålder för den tiden. Paret Ekeblad ägde Stola herrgård i Västergötland och det Ekebladska huset i Stockholm. Sonen Claes Julius Ekeblad säger om sin mor ”hon förde spiran i sitt stora hushåll i det Ekebladska huset”.

År 1746 skrev Eva Ekeblad till Kungliga Vetenskapsakademien och berättade om vad man kunde framställa av potatis, det gick nämligen som nämnts ovan att framställa både potatismjöl, puder och inte minst brännvin något som var mycket omtyckt på den tiden. Eva Ekeblads upptäckt resulterade i att hon år 1748 som första kvinna invaldes i Kungliga Svenska Vetenskapsakademien.

Som en liten anekdot påstås det att fru Ekeblad pyntade sin peruk med potatis blommor.

Eva Ekeblad – Potatismjölet