Susanne Wiigh Mäsak heter kvinnan bakom den ekologiska begravningen. Hennes innovation bygger på biologiska utgångspunkter för att kunna bilda mull.
I Promatorn, den tekniska utrustningen som förbereder kroppen för att kunna bilda mull, Efter ca ett år i den ytliga jorden har allt bildat mull. Hittills har Susanne sökt patent på sin uppfinning i drygt 35 länder. Människor från hela världen, i hittills 80 länder är intresserade av att metoden, som heter promession. De ser hennes metod som lösningen på akuta problem med platsbrist och utsläpp till luft och vatten. Förberedelserna inför gravsättningen, innebär att kroppen efter begravningsceremonin, fryses ned. Kroppen ligger kistlagd i en traditionell, gärna enkel träkista.
I den tekniska utrustningen, Promatorn, sänks temperaturen till riktigt låga temperaturer med hjälp av flytande kväve, en resurs som det finns gott om, som en restresurs ifrån syrgasframställning. Efter nedfrysningen kommer en kort mekanisk vibration att få vävnaden att falla samman till ett organiskt stoft. I en vakuumkammare avdunstar därefter vattnet, ur det frusna stoftet. Människokroppen består till 70 % av vatten, så kvar blir 30% torrt organiskt stoft. Alla reserv-/metalldelar sorterats bort med en automatisk metallavskiljare, innan stoftet läggs i en nedbrytbar stoftkista. Denna metod främjar en snabb och gynnsam förmultning i jorden.  Här kan du se en bildbeskrivning på hela processen: Länk

Och här kan du se en video på engelska som beskriver hela processen: Länk

Här finns en kortare version på engelska som enbart beskriver tekniken: Länk

 

Promessa

 

 

 

 

Källa: promessa.se

Vid kontakt: info@promessa.se

 

Här nedan ett exempel från ett föredrag ”Environmentally friendly burial: Susanne Wiigh-Masak at TEDxStHelier”

En miljöanpassad begravningsform