Eva Lindberg Född 22 juli 1950 i Motala

 
Uppfinnaren till glidlakanet EliGlide heter Eva Lindberg. Det hela började när Eva var sängliggande en längre tid efter en ryggoperation, hon hade då väldigt svårt att vända sig i sängen. Hon fick rådet att använde en träningsoverall som hade ett glatt tyg, vilket inte fungerade så bra. Eva testade då att använda sig utav ett tygstycke som hade en glatt yta och fann att hennes experiment fungerade förträffligt. Det var på det viset som idén med glidlakanet föddes.
 

 

 Den första prototypen hon gjorde var glatt på båda sidorna och det visade sig inte vara så bra när hon skulle gå ur sängen, eftersom det gled så lätt så att hon höll på att ramla i golvet. Då gick hon vidare med lakanet och sydde på två bomullskanter åt vardera håll så att dessa fungerade som bromsar. Eva tog patent på glidlakanet år 1995.
 
Hennes uppfinning är till stor nytta inom sjuk, äldrevården och rehabilitering, men kan även med fördel användas vid graviditet då det kan vara svårt att vända sig. Glidlakanet är  ett mycket bra hjälpmedel för patienter som har nedsatt rörelseförmåga samt för den som har problem med smärtor i kroppen. Lakanet är även till stor hjälp för sjukvårdspersonalen när de skall vända en patient, tack vare den låga friktionen så underlättar det för både patienten, samt sparar även vårdpersonalens ryggar mm. Lakanet minskar även risken för tryckskador hos patienten tack vare den låga friktionen. Ja det finns en mängd olika förhållanden där glidlakanet är ett utmärkt ergonomiskt hjälpmedel.
 
Lakanet är konstruerat så att det skall ge så lite friktion som möjligt mot kroppen och underlättar där med för användaren att förflytta sig på lakanet, antingen i sidled eller till exempel att vända sig. Lakanet finns i ett flertal olika storlekar så att det skall finnas ett lakan som passar till varje säng. Uppfinningen EliGlide har uppmärksammats och belönats med ett flertal olika priser. Även TV har uppmärksammat glidlakanet och det har visats i bland annat Livslust, Nova, Landet Runt, Nyhetsmorgon och i Rapport. Idag används hennes glidlakan i ett flertal olika länder förutom Sverige, vilket är ett bevis på dess förträfflighet.
 

EliGlide