Denna geniala uppfinning uppfanns av grundarna till Motala företaget PharmaCell AB, Mats Eriksson och Ingemar Hägerbro. Företaget grundades 1994 för att utveckla och marknadsföra deras nya uppfinning medicindosan Careousel. Idag har företaget sålt rättigheterna till produkterna Careousel, till det Engelskbaserade företaget PharmaCell Medication Systems Ltd. Men även fortsättningsvis kommer tillverkningen att ligga i Motala.

bild-careousel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Careousel är en doseringsdosa som är datorstyrd och som går att programmera så att man får rätt medicin vid rätt tillfälle. Dosan har en inbyggd mobiltelefonmodul som gör det möjligt att kommunicera med dosan via SMS. Dosan har en inbyggd signal som larmar var tredje sekund under den första minuten då användaren skall ta sin medicin, därefter larmar den var 30 sekund under som längst en timma, om inte dosan vänds upp och ned, vilket man måste göra för att få ut den medicin som skall tas, vid det förprogrammerade tillfället. Medicindosan är konstruerad för minst en veckas medicinering vid fyra tillfällen per dag och har 28 doseringsfack. Den går att programmeras för hela 28 medicinerings tillfällen per dag om så erfordras. Samt går den att programmera för en tidsperiod på totalt 28 dagar. Medicindosan uppdateras hela tiden med fler och fler funktioner som skall göra den än mer användbar för både användare och för de personer som skall ha uppsyn över användaren, om så behövs. Medicindosan har även inbyggda säkerhetsfunktioner som gör att den låses om inte medicinen tagits inom en viss tid efter den förprogrammerade tiden.
Careousel är en uppfinning som förbättrar livskvalitén för användaren genom att han/hon inte hela tiden behöver tänka på när han/hon skall ta sin medicin, utan kan tryggt lämna över det till dosan, som själv talar om när det är dags att ta sin medicin. Samt ser till att man får rätt mängd medicin vid rätt tidpunkt. Något som ger trygghet åt både den som skall ta medicin och för de anhöriga eller den personal som har ansvaret över att medicinen tas.
Här är ett bra exempel på en uppfinning där ny datorteknik kommer väl till pass i kombination med medicinering, där en produkt tagits fram som på ett påtagligt sätt förbättrat för oss människor.

bild-1-careousel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här finns artiklar och mer att läsa om uppfinningen:
NT

Hälsans nya verktyg

 

Careousel – den smarta medicindosan