Birgitta Olsson från Färgelanda blev vald till Årets kvinnliga uppfinnare 2008 och har nyligen fått en fin utmärkelse i European Union Woman Inventor or Innovator of the year 2011.

Bakgrunden till detta är att Birgitta jobbar som undersköterska och tidigare hygienombudsman med närmare 40 års erfarenhet från den svenska sjukvården.

Birgitta Olsson

Birgitta har uppfunnit en duschhållare som kan förebygga spridning av bland annatlegionellabakterier i duschen genom att den fångar upp det mesta (upp till 86%) av den första vattendimman som snabbt bildas när man sätter på duschen. Legionellabakterier kan orsaka en mycket allvarlig lunginflammation. Se faktaruta.
Spoldosan® är också ett hjälpmedel för personer med funktionshinder att få möjligheten att kunna duscha själva.

Den geniala uppfinningen fick namnet Spoldosan®. Det har tagit många år att utveckla produkten och Birgitta hoppas nu att den ska bli mer känd och börja användas främst inom vård och omsorg. Enkel funktion gör att vårdpersonal får ett nytt arbetsredskap som spar tid, rygg och hälsa.

Spoldosan® underlättar även för rörelsehindrade eller funktionsnedsatta personer att duscha själva. Duschhållaren blir en hjälpande hand som håller det spolande duschmunstycket medan man exempelvis ställer in temperatur, byter position eller schamponerar.  Den kan höjdanpassas vilket gör den lätt att nå om du sitter och duschar. Den förbättrar dessutom duschmiljön genom att minska vatten på golv och väggar (halkrisk och risk för att bränna sig vid hetvattenspolning). Spoldosan® är också lämplig på hotell, skolor, bad- eller sportanläggningar, i hemmet etc.

Birgitta driver sedan en tid tillbaka innovationsföretaget Torso Innovation AB. Hon blev uppmärksammad för sin insats som kvinnlig företagare samt som uppfinnare av Sveriges Näringsminister Maud Olofsson och Tillväxtverket, för kvinnors företagande i Sverige. Detta för att hon såg till att inspirera människor i hela landet.  Birgitta jobbar idag även som idétransportör vid Innovationsslussen VGR där hon ska hjälpa till att ta vara på sina medarbetares idéer.

 

Fakta om legionella bakterier:

Legionella bakterier finns naturligt i små mängder i sötvatten. I stillastående vatten i rör, duschslang och duschhandtag och vid gynnsam temperatur (mellan +18⁰ och +45⁰ C)

kan de växa till. Genom inandning av vattendimma där tillväxt har skett kan bakterien orsaka legionärssjuka (en allvarlig lunginflammation) eller pontiacfeber som ger mer influensaliknande symtom. För att bli sjuk krävs i regel en större flush av kontaminerad vattendimma. Äldre och personer med nedsatt immunförsvar löper större risk att drabbas. Bakterierna kan spolas bort med hett vatten före dusch.

Birgitta Olsson