Talmetern

Talmetern

Talmetern uppfanns av ingenjören Ture Anders Ljungberg. Han skulle bygga om i sitt hus och tyckte att befintliga mätinstrument inte uppfyllde hans behov.

Läs mer här

 

Share this post