Kolningsteknik

juli 31st, 2019   •   Kommentarer inaktiverade för Kolningsteknik   

 

Östgötamilan är ett kolningssätt som uppfanns på 1760-talet av magister Hans Toll som även var komminister i Hällestad, Östergötland.  Toll hade tillträtt sitt löneboställe Prästköp i Hällestad 1763, i och med det så inventerade han också skogsbeståndet på gården. Han fann då att det var väldigt mycket torrträd i skogen. Toll ville ta vara på dem och lät då sina drängar ta hand om träden och tillverka kol av veden.

 

Hans Toll fann då att på det kolningssätt som då var brukligt i bygden gick det mesta upp i rök och var därmed väldigt olönsamt. Hans Toll började då som han själv skriver utan kunskaper på området att fundera på en förbättring av kolningstekniken och räknade då ut att om man högg veden i en längd istället för i två som då var det vanliga, skulle kolvinsten öka. Det visade sig att Tolls uträkning var riktig, det blev mera kol, vilket resulterade i större vinst.

 

Det kan jämföras med att en 15 famnars mila på det gamla kolningssättet gav ca 30–40 läster kol och med Tolls nya kolnings sätt gav det 90–100 läster kol, vilket var en avsevärd skillnad.  Han skrev en artikel om sin kolningsteknik som han lämnar till sin goda vän brukspatron Carl Daniel Burén.  Han i sin tur lämnar in artikeln till Hushållnings Journalen år 1783.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett utdrag ur Hans Tolls artikel.

”1. Skogarnes besparande; ty när jag af 15 famnars mila, utan kull, kan utvinna 90 läster, och af lika storlek en annan efter gamla sättet 30 högst 40, talar saken för sig sjelf.

  1. Arbetets lindring och tidsspillan vid huggningen; ty i stället för två kubbar, hugges allenast en.
  2. At kolaren om nätterna får ligga i ro, och hafva ej mera besvär, än blott se efter, om några rishål skulle blifva och dem igenslå, utan får hafva något annat at göra, som til hushållet nyttigt är.
  3. At man undviker all lifsfara, och behöfver ej frukta före, at man bär neder i milan och förstör sitt lif, som ej allenast flere gånger de förra åren skedt, så inom som utom församlingen, utan ock jämväl i detta år.

I kårthet af Comministri Bostället Prästköp i Hellestad Socken, den 8 april 1782.

Hans Toll

Comminister i Hellesta”

 

För sin uppfinning fick Hans Toll två silvermedaljer som finns med i bouppteckningen efter honom och fanns även med i hans andra fru Sara Älfs bouppteckning.

 

Hans Toll var född den 16 januari 1716 i Kristbergs socken och han dog år 1792 i  Prästköp Hellestad socken. Han var son till hammarsmedsmästaren Petter Toll och Magdalena Spanncorn. Toll var gift två gånger. Hans första fru var bruksbokhållaren Jöns Forsbergs dotter  Christina Forsberg som avled i barnsäng. Fru nummer två hette Sara Älf och var dotter till kyrkoherden i Ukna Samuel Älf och Sara Wibjörnsson. Hans och Sara Älf fick fyra barn tillsammans.

Page 7 of 137« First...«56789»102030...Last »