Björnbindsle

Som en fortsättning på förra månadens uppfinnare, Hans Toll, har vi till denna månads uppfinnare valt björnbindsle (spännbjörn) som uppfunnits av flera stycken personer oberoende av varandra.  Björnbindsle är ett redskap som används mycket inom skogsnäringen. Björnbindsle har säkerligen en gammal