Klädgalgen

Uppfinnare Johan Pettersson Galgen är det vanligaste bruksföremålet i de svenska hemmen. Fram till slutet av 1800-talet förvarades kläder och andra textilier i kistor. Det lär ha varit Albert Parkhouse från USA som först uppfann ståltrådsgalgen. Men det var Johan