Renzi

Lars-Anders Edströms karriär som uppfinnare började år 1986 då han uppfann slaskrensaren Renzi. Han startade då tillverkningsföretaget Daccus AB som han senare sålde på 2000-talet.

Läs mer här

Share this post