Laila Ohlgren

Laila Ohlgren (född Tingshammar) var den första kvinnan som blev anställd på Telegrafstyrelsen. Hon var en passionerad ingenjör som älskade sitt jobb. 

Läs mer om henne här

Share this post