L M Ericsson

I sin ungdom arbetade Lars Magnus med ett flertal olika arbeten bl.a. var han rallare, smed och gruvarbetare. Han var dessutom en skicklig gravör och sålde sigill för att förbättra sin ekonomiska situation.

Läs mer här

Share this post