Hans von Kantzow

En av Hans von Kantzows förfäder, närmare bestämt hans morfars morfar var brukspatronen och kronolänsmannen Nils Mitander, om honom sägs det att han vara förebilden för den elaka brukspatronen Sintram på Fors i Gösta Berlings saga, av Selma Lagerlöf. 

Läs mer här

Share this post