Fingerfärdig

Uppfinnaren och konstnärinnan Iréne Grahn föddes den 7 februari 1945 i byn Skog som ligger i Vilhelmina, Västerbottens län, Lappland. Både hennes far och mor härstammade från samma ort.

Lär mer om hennes uppfinning här

Share this post