Cool Globe

På bilden syns Frida Dohse samt den geniala uppfinningen Cool Globe. Uppfinnaren till denna produkt heter Birgitta Folcker-Sundell. 

Läs mer om henne här

Share this post